[Laman Utama] - [Fungsi - Fungsi]- [Kejuruteraan Pantai]

 


Shangrila Rasa Ria Resort, Pantai Dalit,
Tuaran dengan 'setback' yang baik

Kejuruteraan Pantai

Sabah mempunyai sejumlah 1,743 km pantai, di mana terdapat kira-kira 295,5 km menghakis pantai. Ia telah mengenal pasti bahawa 12.8 km diklasifikasikan sebagai Kategori 1, 3.5 km sebagai Kategori 2, dan 279,2 km sebagai Kategori 3.
 

Memandangkan meningkatnya kejadian hakisan pantai dan kadar yang pesat pembangunan di zon pantai, Majlis Hakisan Pantai Kebangsaan pada tahun 1995 telah meminta Unit Perancang Ekonomi persekutuan (EPU) untuk membentuk sebuah jawatankuasa untuk merangka garis panduan bagi kawalan hakisan untuk projek-projek pembangunan di zon pantai. Ini garis panduan " "Guidelines on Erosion Control for Development Projects in the Coastal Zone"  yang telah dilakukan oleh persekutuan JPS dan telah diluluskan oleh Kabinet Persekutuan pada 29 Januari, 1997, untuk dilaksanakan.

 

Pencegahan hakisan menggunakan 'Rock Groynes' di Kudat

[Kembali ke atas] - [Beralih ke laman desktop]