Manual Tips

  1. Isi maklumat di tempat kosong yang telah disediakan.
  2. Pastikan tiada maklumat yang ditinggalkan.
  3. Tekan 'submit' selepas selesai isi kesemua tempat kosong.
  4. Pihak DID akan membalas maklum balas anda dalam tempoh 3 hari berkerja.