[Laman Utama] - [Fungsi - Fungsi]- [Saliran Bandar]

Saliran Bandar

Dengan perkembangan pesat yang dijalankan di kawasan bandar, akan terdapat peningkatan yang ketara permukaan kedap dan kehilangan perlindungan tumbuh-tumbuhan yang menyebabkan peningkatan dalam air larian permukaan. Ini sumbangan tambahan pelepasan air, jika tidak diurus, akan mengakibatkan banjir teruk di kawasan hilir dan rendah. Kerajaan telah melihat ini dengan serius dan menyediakan dana tahunan kepada pelbagai agensi kerajaan untuk melaksanakan infrastruktur saliran bandar.

[ Dah Yeh Villa - Before Improvement ]

Parit Dah Yeh Villa - Sebelum

[ Dah Yeh Villa - After Improvement ]

Parit Dah Yeh Villa - Selepas

 

Untuk menyelaraskan dan meningkatkan kecekapan pembangunan saliran bandar di Sabah, fungsi pembangunan saliran bandar telah diserahkan kepada Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) Jabatan Kerja Raya (JKR) pada akhir bulan Disember, 1997. Oleh itu, JPS semula tanggungjawab perancangan, reka bentuk, pelaksanaan dan penyelenggaraan infrastruktur saliran bandar di Sabah bermula dari 1 Januari, 1998.
[ Handover of function from PWD to DID ][Beralih ke laman desktop]