[Laman Utama] - [Fungsi - Fungsi]- [Pengairan]

 


Ibu Bekalan untuk Pengairan di Kota Belud

Pengairan

Pembangunan sistem pengairan dan saliran merupakan faktor yang paling penting terhadap pencapaian objektif Dasar Pertanian Negeri, iaitu untuk menambah jumlah pengeluaran dalam bidang pertanian hingga ke tahap yang maksimum. Sebelum tahun 1970, pertanian yang menggunakan kaedah pengairan lebih dikaitkan dengan penanaman padi, tetapi selepas itu, pihak Jabatan telah juga memajukan pengairan di kawasan tanah tinggi untuk tanaman bernilai tinggi dan pada masa yang sama menjalankan penyelidikan berhubung dengan penyediaan infrastruktur pengairan. Dalam Rancangan Malaysia Keduabelas yang akan datang, Jabatan ini akan bekerjasama dengan jabatan-jabatan dan agensi-agensi kerajaan lain yang berkaitan, dalam usaha menyelaras rancangan infrastruktur pengairan untuk pembangunan tanah pertanian yang dicadangkan.

Bagi mencapai Dasar Pertanian Negeri untuk menghasilkan sebanyak 60% beras pada tahun 2025, kadar pembangunan pengairan perlu diperhebatkan lagi. Perkara ini boleh dilakukan dengan cara seperti berikut:-

[ Ibu Bekalan Pengairan di Membakut ]

Ibu Bekalan Pengairan di Membakut

[ Struktur Pengawalan Pengairan di Bongawan ]

Struktur Pengawalan Pengairan di Bongawan

Bagi memastikan agar bekalan air yang berkekalan untuk pengairan, kerja-kerja pembangunan untuk skim-skim pengairan dan saliran akan dilaksanakan berasaskan kepada keadaan alam sekitar dengan mengambilkira semua kesan buruk yang mungkin berlaku terhadap alam sekitar akibat dari kerja-kerja pengairan.

Dengan pembangunan infrastruktur pengairan dan saliran yang berterusan oleh Jabatan ini, kawasan padi yang berpengairan di Sabah telah bertambah dari 1,600 ha dalam tahun 1967 kepada 15,000 ha dalam tahun 1999, dan pengeluaran padi telah bertambah dari kira-kira satu tan bagi setiap hektar kepada kira-kira 4 tan sehektar.

[ Kebuk Alur Keluar Pengairan di Kinapulidan ]

Kebuk Alur Keluar Pengairan di Kinapulidan

Pada masa ini, Jabatan ini telah membangunkan lebih dari 80 skim pengairan. Antara yang terbesar terletak di daerah-daerah berikut:-


[Kembali ke atas] - [Beralih ke laman desktop]