[Laman Utama] - [Fungsi - Fungsi]- [Kejuruteraan Sungai]

 

Sungai Pegalan dekat Kampung Berginda, Keningau

Kejuruteraan Sungai

Banjir mempunyai potensi untuk menyebabkan kerosakan besar yang mengakibatkan kerugian ekonomi dan gangguan sosial. JPS menjalankan penyenggaraan sungai dan kerja-kerja tebatan banjir setiap tahun, untuk mengurangkan kesan sosial dan ekonomi akibat daripada kejadian banjir.

Permintaan yang tinggi untuk air, terutamanya untuk pengairan, penggunaan domestik dan industri yang mengancam keupayaan sistem sungai untuk memenuhi semua keperluan air serta peruntukan bagi kesihatan alam sekitar dan kualiti sungai. Pengambilan pasir sungai dan batu mempunyai potensi untuk memberi kesan serius terhadap kestabilan sistem sungai. Tahap permintaan untuk pasir dan batu yang secara langsung berkaitan dengan tahap aktiviti pembangunan dan pertumbuhan penduduk serantau. Kawalan pengeluaran yang perlu untuk mengelakkan kerosakan kepada dasar sungai dan bank-bank.

 

Rizab sungai, dengan tumbuh-tumbuhan adalah penting untuk kesihatan keseluruhan sungai. R [Kembali ke atas] - [Beralih ke laman desktop]