Sabtu. 20 April 2024 - 10:48:08 AM
BERITA & PENGUMUMAN

 

~*~*~*~*~*~*

Mesyuarat Ketua-Ketua Cawangan dan Jurutera Daerah Bil.1/2024 dan Bengkel Goal Setting 2024
JPS Sabah
14-17 Januari 2024
Kundasang, Ranau

~*~*~*~*~*~*~

Majlis Pecah Tanah Projek Kerja-Kerja Pertahanan Tebing

Sungai Tuaran di Pekan Tuaran

25 Januari 2024

Tuaran

 

~*~*~*~*~*~*~

 

arkib
MEDIA SOSIAL:
twitter facebook
QR Code Scan
Tarikh Kemaskini: 20 Mar 2024
Mengenai Kami > Dasar JPS
PDF file

DASAR JABATAN

PENGAIRAN DAN SALIRAN PERTANIAN

1. Kemudahan Pengairan dan Saliran Pertanian akan disediakan untuk membolehkan penanaman tanaman makanan terutamanya padi selaras dengan Dasar Pertanian Negeri untuk menyokong dan menggalakkan pengeluaran Makanan. 

2. Dalam pembangunan, menaik taraf, pemulihan, dan operasi skim pengairan dan saliran, isu-isu alam sekitar dan sumber air akan diberi pertimbangan yang sewajarnya. Khususnya, langkah-langkah untuk kecekapan pengairan yang lebih baik, jadual air penjimatan / kitar semula dan air kawalan akan dimasukkan.I

TEBATAN BANJIR DAN SALIRAN BANDAR

1. Sungai yang bertindak sebagai saluran saliran utama dalam kawasan berpenduduk dan pertanian akan diselenggara secara berkala untuk memastikan kecekapan hidrauliknya. Rizab sungai akan dikekalkan atau diwujudkan sebagai zon penampan untuk melindungi kualiti air. Dalam hal ini, alienasi rizab riparian dan pembangunan dalam zon aktif sungai adalah tidak digalakkan. Dalam keadaan biasa, langkah-langkah struktur untuk melindungi tebing sungai daripada hakisan tidak akan dijalankan kerana langkah sedemikian adalah tidak mapan dan tidak kos efektif. Penempatan semula penduduk yang tinggal di rizab sungai / rizab riparian / zon aktif sungai akan disyorkan sebagai opsyen di mana mungkin.

2. Kerja-kerja tebatan banjir termasuk sistem perparitan bandar akan dirancang, dibangunkan, dikendalikan dan diselenggarakan untuk memperbaiki taraf hidup rakyat dan untuk menyediakan persekitaran yang lebih kondusif untuk aktiviti-aktiviti ekonomi dalam kawasan bandar dan luar bandar.

3.   Air hujan dan pengurusan saliran untuk pembangunan fizikal terutamanya dalam kawasan bandar akan berpandukan dengan 'DID Stormwater Management Manual for Malaysia' berdasarkan pendekatan 'Discharge Control at Source', untuk mengawal kuantiti dan meningkatkan kualiti air larian permukaan yang terhasil, seterusnya menyumbang ke arah pembangunan mapan.

PENGURUSAN SUMBER AIR

Sumber air dalam Negeri akan diruskan selaras dengan Pelan Induk Sumber Air Sabah dan Enakmen Sumber Air 1998 (dan sebarang semakan/pindaan yang berkenaan) melalui kerjasama semua pihak yang berkepentingan dalam kedua-dua sektor awam dan swasta untuk mengekalkan ekonomi, sosial dan alam sekitar.

MSC Malaysia Sabah Government Mampu MY Government 1 Malaysia Jabatan Perdana Menter Pemandu myeg
Dasar Privasi & Keselamatan | Penafian & Syarat Penggunaan
Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox dengan resolusi skrin 1024x768. Hakcipta Terpelihara © JPS 2011-2024
Disunting oleh Alpha Ray